Gerber logo
566 466 433
(Po-Pá 8:00 - 16:00)

Sprej obranný pepřový KO FOG 100ml

  Sprej obranný pepřový KO FOG 100ml
  Sprej obranný pepřový KO FOG 100ml


Cena vč. DPH:
200 Kč
Cena bez DPH:
165 Kč
Skladem, zboží bude u vás 8.3.2021
ms_16223100
4046872264542

Sprej obranný pepřový KO FOG 100ml

 • obranný pepřový sprej
 • díky trysce se vytvoří mohutný oblak mlhy
 • obsahuje 11% vysoce koncentrovaného OC (Oleoresin Capsicum)
 • dosah: 4m
 • jednorázový (nelze plnit)
 • rozměry: 15cm x 4,5cm
 • objem: 100ml
 • výrobce: F.W. KLEVER GmbH

Přidáním zboží do košíku potvrzujete že jste osoba starší 18 let !!!

Bezpečnostní upozornění:
S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí
R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
S-9 Skladujte na dobře větraném místě.
S-23 Nevdechujte aerosol.
S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.

První pomoc:
S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody.

OC (Oleoresin Capsicum):
Název OC (Oleoresin Capsicum) je botanický název, označující pálivé feferonky, které obsahují substance - alkaloidy nazývané capsaicin. Jediná kapka capsaicinu v 100 000 kapkách vody je stále zjistitelná. Capsaicin je vyroben z placenty feferonek, která je částí pod stonkem. Tato placenta má 16 krát větší obsah capsaicinu, než zbývající část plodu, takže jakýkoliv OC sprej hoden svého jména by měl obsahovat účinnou látkou vyrobenou z této části.

blah blah blah