Gerber logo
566 466 433
(Po-Pá 8:00 - 16:00)

Sprej obranný slzný BKA CS 50ml

  Sprej obranný slzný BKA CS 50ml
  Sprej obranný slzný BKA CS 50ml


Cena vč. DPH:
120 Kč
Cena bez DPH:
99 Kč
Není skladem
ms_16222050
4017777242102

Sprej obranný slzný BKA CS 50ml

 • obranný sprej se super účinnou látkou CS se stará o Vaši bezpečnost
 • podle intenzity stříknutí působí Defenol-CS až několik hodin
 • CS - chlorbenzalmalondinitril
 • dosah až 6m
 • jednorázový (nelze plnit)
 • rozměry: 11x3,5 cm
 • objem: 50ml
 • výrobce: F.W. KLEVER GmbH

Přidáním zboží do košíku potvrzujete že jste osoba starší 18 let !!!

Bezpečnostní upozornění:
S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí
R-36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
S-9 Skladujte na dobře větraném místě.
S-23 Nevdechujte aerosol.
S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
R-41 Nebezpečí vážného poškození očí.

První pomoc:
S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S-46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S-27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži omyjte velkým množstvím vody.

Látka CS:
Z hlediska praktického využití je nejvýznamnějším představitelem lakrimátorů látka CS (chemicky 2-chlorbenzalmalondinitril), která byla zavedena do výzbroje armády USA v 50. letech minulého století jako standardní otravná látka s dráždivými účinky a nahradila do té doby používaný chloracetofenon (látka CN). Látka CS je tepelně stálá bílá krystalická látka s vůní po pepří, s bodem tání 94 - 96 °C, nepatrně rozpustná ve vodě, ale dobře rozpustná v organických rozpouštědlech. Látka CS je poměrně stabilní, dokáže v bojových koncentracích zamořit terén na několik dní v letních měsících a na několik týdnů v zimních měsících. Ve vodě se rozkládá velmi pomalu, zato v alkalickém prostředí je rychle rozložena na netoxické produkty. Je plněna do chemické munice (obvykle ruční dělostřelecké gran

blah blah blah